Matrikel för Svenska kyrkan 2019

Matrikel för Svenska kyrkan 2019

  • ISBN/Art.nr: 52637845

Vill du få Matrikeln före alla andra och till ett lägre pris?
Beställ ett abonnemang på 08-743 65 10 eller order@verbum.se.  

OBS! Har ni redan ett abonnemang så kommer boken automatiskt.

Uppslagsboken om Svenska kyrkan

Matrikeln för Svenska kyrkan är uppslagsboken för dig som jobbar i eller med kyrkan. Förutom fullständiga kontaktuppgifter till vigda personer inom kyrkan såsom präster och diakoner finns uppgifter till bland annat förtroendevalda, kyrkomötesledamöter, pastorsexpeditioner, stiftskanslier, Kyrkokansliet, Svenska kyrkan i utlandet och närliggande kyrkliga organisationer.

I matrikeln för Svenska kyrkan hittar du även en mängd intressant kyrkohistorik såsom:
•       Antalet gudstjänstbesök
•       Medlemsantal per församling i förhållande till folkmängd
•       Antalet döpta, konfirmerade och vigda
•       Pastorat fördelade efter folkmängd
•       Antalet präster och diakoner per stift
•       Ändrade församlingsnamn och kyrkor