Frälsarkransen tillåter och omfamnar

Frälsarkransen är ett modernt radband med 18 pärlor i olika färger och av olika betydelser. "Martin Lönnebo skapade radbandet en sommar när han båtluffade i Grekland. En storm tvingade båten till en ö med bara 47 invånare inklusive byns präst. Martin fick tag på ett litet rum, och i det rummet började han skissa fram Frälsarkransen. Idag finns radbandet Frälsarkransen på tiotusentals handleder, i fickor och i väskor. Den har hjälpt otaliga människor till fördjupad bön och innerligare Gudskontakt."- Verbum och Martin Lönnebo

Köp Frälsarkransen

Existentiella samtal som rehabilitering

På Centrum för cancerrehabilitering på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm ser man vikten av existentiella samtal. Ett redskap i de samtalen är Frälsarkransen.

Att få en cancerdiagnos handlar om mer än själva sjukdomen. I takt med att kroppen förändras ställs livet på sin spets. Någon mister tilliten till kroppen, en annan känner skuld för att hen inte orkar motionera och en tredje förstår inte hur man ska klara av vardagen rent ekonomiskt.

På Centrum för cancerrehabilitering på Sabbatsbergs sjukhus vet man hur viktigt det är att rehabilitera själen samtidigt med kroppen. Maria Hellbom är psykolog och verksamhetschef på rehabiliteringen i Stockholms läns sjukvårdsområde.

– Många samtal handlar om döden och om sorg. Man har botats från cancer, men livet är sig inte likt, säger Maria. Då är det viktigt att få prata

För tio år sedan kom hon i kontakt med Frälsarkransen, genom en sjukhuspastor. Han tyckte att han saknade ett bedömningsinstrument, men när han berättade för Maria om Frälsarkransen insåg de båda att Frälsarkransen faktiskt är ett utmärkt bedömningsverktyg. Efter det samtalet gick Maria till missionsbokhandeln Arken i Lund och köpte sig en egen krans.

– Den är tilltalande, människor tycker om att ta i den. Man kan stanna till vid varje pärla och känsla, fortsätter Maria.

Kerstin Hillborg är sjuksköterska och jobbar även hon med samtalsgrupper på Sabbatsbergs sjukhus.

– Alla pärlor är lika viktiga. Det vi ser i samtalsgrupperna är att alla delar av Frälsarkransen ingår i allas liv.

Kerstin betonar att hon och Maria faktiskt inte vet hur det känns att gå igenom en cancerdiagnos.

– Vi vet hur det brukar vara, eftersom vi har haft så många samtalsgrupper. Men vi vet inte hur det känns. Därför måste vi lyssna och finnas där, som medmänniskor.

Grupperna träffas vid fyra tillfällen. Samtalen är inte till för att åtgärda något, de är till för reflektion. Och genom reflektionen är det tänkt att deltagarna själva ska hitta sina sätt att ta sig vidare. Under träff två presenteras Frälsarkransen. Maria och Kerstin lyfter fram Gudspärlan som det stora sammanhanget, något man känner tro och tillit. Sedan går de igenom Frälsarkransen, pärla för pärla, tillsammans med samtalsgruppen.

– Det är så fint att det är ett runt armband, säger Maria. Det är inte fullständigt om inte alla pärlor är med. Sådant är ju också livet. Vi måste vara i nattens pärla för att kunna återgå till bekymmerslösheten.

Text: Sofie Kalodimos, Foto: Marcus Gustafsson

Maria Hellbom | © Marcus Gustafsson

Maria Hellbom, Centrum för cancerrehabilitering på Sabbatsbergs sjukhus

1. Gudspärlan 

Den gyllene pärlan påminner om att det finns någon som alltid är med och som vakar över oss. Den är Frälsarkransens början och slut, ursprung och mål.

2. Tystnadspärlorna

Jäkt och stress utmärker det moderna samhället. De sex tystnadspärlorna finns i kransen för att påminna om den viktiga tystnaden och att stänga av malande tankar och prestationskrav och bara vara.

Inspiration

Frälsarkransens pärlor

Gudspärlan

Gudspärlan Den gyllene pärlan påminner om att det finns någon som alltid är med och som vakar över oss. Den är Frälsarkransens början och slut, ursprung och mål.

Tystnadspärla

Tystnadspärlorna Jäkt och stress utmärker det moderna samhället. De sex tystnadspärlorna finns i kransen för att påminna om den viktiga tystnaden och att stänga av malande tankar och prestationskrav och bara vara.

Jagpärlan

Jagpärlan Den pärlemorskimrande lilla pärlan riktar tanken inåt, till den vi är när yttre roller skalas bort. Den påminner om att vi är skapade till Guds avbild.

Doppärlan Den vita pärlan manar oss att våga börja om på nytt. Den rymmer dopets löfte om obegränsad nåd och förlåtelse. Det är aldrig för sent.

Ökenpärlan

Ökenpärlan Den sandbruna pärlan symboliserar motgångar, stunder då livet ter sig som en öken. Men att acceptera svårigheter är ett steg mot att besegra dem.

Bekymmerslöshetspärlan

Bekymmerslöshetspärlan Den himmelsblå pärlan är livets rastplats. Där i lugnet närs livslust och livsmod. Här får vi vara utan att göra. Här finns inga krav. Njut.

Kärlekspärlorna

Kärlekspärlorna Alla liv rymmer kärlek, de människor vi älskar och de som älskar oss. Kärlekspärlorna är två. Att älska är livets stora, flödande gåva.

Hemlighetspärlorna

Hemlighetspärlorna Tre små pärlorna rymmer hjärtats innersta hemligheter. De som vi inte pratar med någon om. Hemlighetspärlan med en nyans av grönt talar om medmänsklighet.

Nattens pärla

Nattens pärla Den svarta pärlan står för livets tyngsta och mörkaste stunder. Men, för att uppleva dagen måste man utstå natten. Gud är inte borta.

Uppståndelsepärlan

Uppståndelsepärlan Den vita pärlan står för godhetens seger över ondskan. För hoppet som övervinner oro och rädsla. Den vill frid och ljus. Natten är över. Morgonen är kommen. Här flödar ljus och liv.